Search
Close this search box.

O sboru

Historie Cantica Bohemica Litoměřice

Počátek existence tohoto mladého sboru se datuje rokem 2000. Tehdy v květnu slavil litoměřický dětský sbor Hlásek pětačtyřicetiny a pozval bývalé zpěvačky a zpěváky. Z jejich iniciativy pak začala jednání se zakladatelem Hlásku PhDr. Vladimírem Frühaufem (tehdy sbormistrem dívčího sboru Máj) o tom, zda by se vedení sboru neujal. Souhlasil, a tak se v září téhož roku začalo zkoušet. Vznikl tedy ženský komorní sbor, který zanedlouho přijal název na Cantica Bohemica a 28. května 2001 se pod stejným názvem zaregistrovalo také občanské sdružení.

Ačkoli je tedy sbor co do délky doby činnosti velmi mladý, na hudební scéně o sobě dává velmi zřetelně vědět. Prvním velkým úspěchem byl titul absolutního vítěze na mezinárodní soutěži vánoční a adventní hudby Pražské vánoce 2004, druhým možnost reprezentovat Českou republiku na festivalu Cori di Europa 2005 v Itálii, kam jej z dvanácti českých sborů doporučil profesor pražské konzervatoře Radomír Melmuka.

Sbor si vede opravdu velmi dobře a zásluhu na tom má zejména PhDr. Vladimír Frühauf. Jeho jméno je zárukou kvality, neboť Dr. Frühauf získal mnohá ocenění se všemi sbory, které za léta působení v oblasti sborové hudby vedl, ať už to byl již zmíněný Hlásek, nebo Dívčí sbor Máj Střední pedagogické školy v Litoměřicích.

Základ sboru tvoří bývalé členky, z nichž mnohé prošly oběma sbory. Cantica Bohemica se litoměřické veřejnosti poprvé představila v prosinci 2000 na adventním a vánočním koncertě. Bylo to jen tři měsíce od založení sboru a bylo to těžké období začátků, kdy sbor bojoval o přežití. Pomocnou ruku mu ale v lednu 2001 podalo Město Litoměřice. Ačkoli byl sbor ještě v plenkách, získal dotaci, která mu umožnila další účinkování.

Scházíme se jednou týdně na pravidelných zkouškách. Vyžaduje-li to situace, zejména před důležitými koncerty či zájezdy, pak zařazujeme víkendová soustředění. Základem repertoáru jsou zejména sborové skladby a-capella českých i zahraničních autorů a také úpravy lidových písní.

Sbor je každoročně organizátorem Mezinárodních sborových dnů, které mají na Litoměřicku již dlouholetou tradici.

V současné době je nedílnou součástí skupiny litoměřických sborů a zapsal se do povědomí hudebních odborníků i veřejnosti.

Poděkování

Náš soubor má svoje logo, které pro nás v říjnu roku 2001 vytvořil Martin Kosmák, za což mu velmi děkujeme.

Na internetových stránkách od počátku pracovali p.Trtek, p. Suchomel , p.Krumbholc, p.Vízner – za což i jim moc děkujeme.

Sbormistři

Mgr. Dominika Valešková


Vystudovala PF UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura, hudební výchova.

Od roku 1997 působila jako učitelka na ZŠ B. Němcové v Litoměřicích a od roku 2003 na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice.

Na základní škole vedla přípravné pěvecké sbory a flétnový soubor. Od roku 2003 do 2017 byla sbormistryní dívčího pěveckého sboru Máj a uměleckou vedoucí flétnového souboru Oethos. Od roku 2017 je sbormistryní komorního ženského sboru Cantica Bohemica.

Lektoruje hudebně metodické a pedagogické semináře zaměřené na metodiku hudební výchovy. V březnu 2010 získala ocenění hejtmanky Ústeckého kraje za mimořádný přínos k rozvoji výchovy a vzdělávání.

Od roku 2013 je ředitelkou Základní umělecké školy Litoměřice.

PhDr. Vladimír Frühauf

* 22. 6. 1937, Lovosice)

Je členem sekce sborových dirigentů Asociace hudebních umělců a vědců v Praze.

Hudební vzdělání,
sbormistrovská průprava:

  • FF UP Olomouc – obor Hv-nástroje
  • sbormistrovské kurzy a semináře ÚDLUT a ÚKVČ Praha
  • studium sólového zpěvu u prof. Jitky Švábové v Ústí nad Labem

Nejvýznamnější sbormistrovská praxe:
1960-1980 Dětský pěvecký sbor Hlásek Litoměřice
1970-1975 Komorní sbory Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice
1975-2004 Dívčí pěvecký sbor Máj SPgŠ Litoměřice
2000-2021 Ženský komorní sbor Cantica Bohemica Litoměřice

Sbormistrovské úspěchy a ocenění:
1968 1. cena v celostátní soutěži v Chrudimi (Hlásek)
1971 Bronzový vavřín – vyspělé dětské sbory ve Svitavách (Hlásek)
1973 Zlatá palma – Opava (Hlásek)
1990 1. cena cum laude Neerpelt (kategorie školních sborů – Máj)
1992 1. cena summa cum laude Neerpelt (kategorie školních sborů – Máj)
1994 1. cena summa cum laude Neerpelt (kategorie špičkových sborů – Máj)
1998 1. cena soutěž Orlando di Lasso v Římě (Máj)
1999 Cena Františka Lýska za vynikající celoživotní práci v dětských a mládežnických sborech
2004 absolutní prvenství v soutěži adventní a vánoční hudby Praha (Cantica B.)
2005 mezinárodní festival „Cori di Europa“ v Itálii (Cantica B.)
2007 1. cena Musica sacra Olomouc (Cantica B.)
2007 1. cena a zlatá medaile v mezinárodní soutěži Musica Religiosa Olomouc
2007 Cena B. Smetany – nejvyšší ocenění v ČR za celoživotní přínos sborovému zpěvu
2008 laureát mezinárodního festivalu Musica Sacra Praha
2016 Medaile za zásluhy v oblasti kultury

Další odborná činnost:

  • činnost v okresních, krajských a

     ústředních porotách

  • moderování sborových koncertů
  • kompozice drobných vokálních skladeb a úpravy lidových písní

Renata Sluková

Vystudovala PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň se specializací na hudební výchovu. Od roku 1992 působila na ZŠ B. Němcové v Litoměřicích, kde spolupracovala s přípravnými pěveckými sbory jako korepetitorka I jako sbormistryně a také vyučovala hudební výchovu na prvním stupni. Své vzdělání si průběžně doplňuje odbornými semináři.

 
Scroll to Top