Search
Close this search box.

Vánoce s Canticou

Advent roku 2019 byl naplněn řadou koncertů. Na ten první 2.12. jsme přijali pozvání do nedalekých Libochovan, kde jsme již několikrát zpívali. Opět jsme byli vřele přivítáni a pohoštěni paní starostkou a odměneni nadšeným potleskem posluchačů.
Druhý koncert se konal 6.12. v Kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích. Ten byl uspořádán pro litoměřickou Diakonii a kromě našeho sboru zde vystoupil německý žesťový soubor Diakonie Freiberg.
Premiéru jsme měli 13.12. v kostele sv. Máří Magdaleny v Holanech. Zdejší publikum bylo milé a vnímavé a též příjemné bylo přijetí na místním úřadě.
Již tradiční koncert se konal 20.12. v Ploskovicích, kde máme své stálé publikum. Některé písně zazněly s klavírním doprovodem pana Šimberského, se kterým jsme navázali spolupráci v předchozích letech. Svým vystoupením jsme potěšili plný sál posluchačů a některé i dojali k slzám.
Nevynechali jsme ani Štědrodenní zpívání na náměstí, kde se sešli rodinní příslušníci i celá řada příznivců našeho sboru.
Vyvrcholením byl pak vánoční koncert 26.12. v kostele Všech Svatých. Zdejší prostředí umocnilo nejen naše zpívání, ale i pravou vánoční atmosféru.
Po koncertě jsme ještě poseděli s našimi přáteli a zazpívali si s hudebním doprovodem Ády Škardy.

Přejít nahoru