Search
Close this search box.

Cantica Bohemica opět ve Slovinsku

Před dvěma lety navázal ženský pěvecký sbor Cantica Bohemica kontakt se slovinským smíšeným sborem Ipavska, jehož vysokou pěveckou úroveň mohli ocenit litoměřičtí posluchači na Podzimních sborových dnech v roce 2013.
Letos nás oslovil další slovinský sbor, tentokrát výhradně mužský, Srečko Kosovel, který pracuje pod vedením stejného sbormistra Matjaže Ščeka.
Sbor slaví tento rok 70. výročí od svého založení a u příležitosti tohoto významného výročí uspořádal 1. mezinárodní festival, kde kromě našeho a hostitelského sboru vystoupil i sbor Ipavská z Vipavy a komorní ženský sbor Luka z chorvatské Rijeky.
První koncert se konal 15. 5. v Sále první slovinské vlády v Ajdovščině, kde zazněla především hudba světská.
Druhý koncert se uskutečnil 16. 5. v románském kostele Panny Marie utěšitelky sužovaných v Logu u Vipavy, kde zazněla hudba sakrální.
Na závěr koncertu jsme překvapili posluchače skladbou Ave Maria F. Biebla ve společném provedení našeho a mužského sboru, se slovinskými sbory jsme pak zazpívali českou skladbu
A. Dvořáka Napadly písně a naprostým vyvrcholením večera byl společný zpěv všech sborů
za doprovodu varhan, kdy zahřměla skladba Marija, skoz življenje skladatele I. Hladnika, která je úzce spjata s tímto kostelem.
Posluchači zpívali a aplaudovali ve stoje. Mezi nimi byli i zástupci italského sboru
CoroMonteverdi, který je známý i našim litoměřickým posluchačům.
Již nyní se těšíme na letošní Podzimní sborové dny, které se uskuteční ve dnech 2. – 3. 10. 2015, kde bude mužský sbor Srečko Kosovel naším hlavním hostem.

Přejít nahoru