Search
Close this search box.

12. 6. 2015 Koncert k 15. výročí založení sboru

15. výročí sboru Cantica Bohemica

Když se v polovině roku 2000 u příležitosti 40. výročí založení Dětského pěveckého sboru Hlásek sjelo do litoměřického Domu kultury mnoho bývalých členů a členek, byl to radostný a velmi příjemný zážitek pro všechny účastníky koncertu. Přítomný nestor severočeských sbormistrů Jaroslav Cyrus se tehdy trochu vyčítavě obrátil na zakladatele sboru prof. Vladimíra Frühaufa s otázkou: „jak je možné, když slyším ten nádherný společný zpěv , že v Litoměřicích dosud neexistuje ženský sbor“
Myšlenky pana Cyruse se ujalo již během onoho koncertu několik „bývalek“ a začal vznikat první seznam adeptek o práci v ženském komorním sboru. Prof. Frühauf na tuto výzvu ihned zareagoval a v září se ujal dirigentské funkce v novém tělese. Zpočátku se sbor scházel k pravidelným zkouškám na ZŠ Máchovy schody , pak přešel do zkušebny na 3. ZŠ (Boženy Němcové) , aby posléze trvale zakotvil v Klubu litoměřických seniorů. Sbor získal statut Občanského sdružení s jasnou organizační strukturou. Ve vedoucí (prezidentské) funkci se postupně vystřídaly Ivana Jelínková, Irena Kvapilová a Stanislava Suchomelová, která má důvěru členek sboru dodnes.
Název sboru Cantica Bohemica vykrystalizovat po četných debatách mezi 2.a 3.rokem existence.

CANTICA BOHEMICA = ZPĚVY ČESKÉ

Název byl zvolen s ohledem na převážně českou sborovou tvorbu přítomnosti i minulosti.
V repertoáru sboru se totiž nejčastěji objevují jména B. Smetany, Ant. Dvořáka, Zdeňka Lukáše, Petra Ebena , Ilji Hurníka , Zd.Blažka , Zd.Petra , Vítězslava Nováka a dalších skladatelů.
Repertoár Cantiky obohacují také drobné skladby sbormistra Vladimíra Frühaufa (např. Pranostiky, Studánka u Mariánských Lázní , znělka Cantica Bohemica) a jeho úpravy lidových písní (Aj, zpívá slavíček, Dívča, dívča, Nad Chválenicí, Na Kamejckej louce, Čí jsou koně, Ztratila jsem pantoflíček, Tichá noc a další).
Během 15-ti let nastudovala Cantica též řadu skladeb od renesančního období až po současnost.
I přes svou náročnost zůstávaly v oblibě skladby jako např. Badingsovo Kyrie Eleison, výběr z cyklu Petra Ebena Řecký slovník, Salve Regina Chaviera Bustó nebo Diffugere nives Ilji Hurníka.
Přestože Cantica Bohemica je sborem,zpívajícím skladby a capella (tj. bez doprovodu) volí ve svém programu příležitostně skladby s instrumentální spoluprací. Patří se zvláště připomenout klavíristky Marii Doubkovou a Marii Landovou, houslistku Markétu Adamcovou, klarinetistu Jaroslava Vavrouška a Stanislavu Viznerovou (zobcové flétny).
I když léta nejdou zastavit a mladých zpěvaček do sboru nepřibývá, drží si toto 25-ti členné těleso velmi
dobrou uměleckou úroveň. O tom chce přesvědčit své posluchače a příznivce na jubilejním koncertu
k 15. výročí činnosti. Koncert proběhne v pátek 12. června 2015 od 18 hodin ve varhanním sále ZŠ ul. Boženy Němcové v Litoměřicích. Srdečně zveme hudbymilovnou litoměřickou veřejnost a bývalé členky Cantiky na tuto malou hudební slavnost.

Přejít nahoru